ANBI

Stichting Changing Lives is door de overheid aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat giften aan Changing Lives belastingaftrekbaar zijn.

 

Voor de ANBI status zijn o.a. de volgende gegevens van belang:

Gevoerde namen Stichting Changing LivesChanging Lives FoundationChanging Lives
Fiscaal nummer 8506 99 320
Adres Tingietersgilde 183994 XP Houten
Doelstelling Mensen in westerse landen betrekken bij het leven van mensen in ontwikkelingslanden. Het (mede) financieren van concrete projecten met een goed doel voor mensen in ontwikkelingslanden en het verwerven van gelden voor bovenstaande doelen.
Bestuurders Changing Lives kent uitsluitend “algemeen” bestuursleden. De actuele samenstelling van ons bestuur vindt u hier.
Beloningsbeleid Changing Lives werkt uitsluitend met niet bezoldigde vrijwilligers. De vrijwilligers betalen hun eigen onkosten.
Activiteitenverslag en financiële verantwoording Het laatste jaarverslag vindt u hier.U kunt ook de volgende activiteitenverslagen downloaden:

Report Bangladesh visit 2015

Report Bangladesh visit 2013

Report Bangladesh visit 2012.

Report Bangladesh visit 2011.

Beleidsplan Een uitgebreider profiel van Changing Lives en het actuele beleidsplan vindt u hier.