Werkwijze

Stichting Changing Lives draait volledig op vrijwilligers die hun eigen kosten betalen. Vrijwilligers zijn actief in Nederland en in ontwikkelingslanden.

Doordat vrijwilligers van Changing Lives persoonlijk aanwezig zijn in ontwikkelingslanden, kan Changing Lives er op toezien dat het geld aldaar goed terecht komt.

Onze geldstromen zijn simpel en transparant : uw giften zijn volledig bestemd voor de projecten.
Wij doen aan fondsenwerving voor concrete en afgebakende projecten in ontwikkelingslanden. De kosten van de stichting worden gedragen door de vrijwilligers en mensen of bedrijven die daar speciaal voor geven.

mondonderzoek_Wendy C_met_gezondheidswerker