Wat doen wij

Activiteiten

Stichting Changing Lives houdt zich bezig met individuele gezondheidszorg voor de allerarmsten. Daarnaast geven wij educatie in de vorm van training van gezondheidswerkers en leerkrachten en onderwijs aan kinderen en hun ouders. Verder doneren we goederen ter ondersteuning van de allerarmsten.

Werkwijze

Changing Lives werkt met vrijwilligers die hun eigen kosten betalen en zorgen voor een persoonlijke band met het werk in ontwikkelingslanden. De fondsenwerving is bestemd voor concrete projecten in ontwikkelingslanden. Doordat we zelf aanwezig zijn in ontwikkelingslanden, kunnen we er voor zorgen dat het geld goed terecht komen. Onze geldstromen zijn transparant : alle giften zijn bestemd voor de projecten.

Speerpunten

Naar aanleiding van de resultaten van eigen onderzoek in 2010 en 2011 heeft Changing Lives gekozen voor drie speerpunten: infectiebestrijding, gebitsverzorging en drinkwater. Educatie over deze onderwerpen is het vierde thema, waarvoor u speciaal kunt geven.

spreekkamer handenwastraining