Persoonlijk

Persoonlijke en effectieve ontwikkelingssamenwerking

Stichting Changing Lives maakt een persoonlijke verbinding tussen de mensen in ontwikkelingslanden en in ontwikkelde landen.

Een voor westerse begrippen klein bedrag kan voor mensen in ontwikkelingslanden, een levens veranderend verschil maken. In westerse landen zijn mensen wel bereid om geld te geven voor ontwikkelingslanden, als zij zeker zouden weten dat het geld goed terecht komt.

Door hun persoonlijke aanwezigheid in ontwikkelingslanden kan Stichting Changing Lives er voor zorgen dat giften goed terecht komen. Changing Lives werkt samen met lokale organisaties in ontwikkelingslanden om lange termijn resultaten mogelijk te maken.

sokken uitdelen Digna_stethoscoop