Educatie

Gebrek aan basale kennis over gezondheid en ziekte is een groot probleem in ontwikkelingslanden. Stichting Changing Lives geeft educatie in de vorm van onderwijs en  training van gezondheidswerkers en leerkrachten en voorlichting aan kinderen en hun ouders. Wij ontwikkelen en sponsoren ook materialen om de educatie te ondersteunen.
 

Voorlichting

Kinderen en hun ouders weten vaak weinig over hoe ze goed voor zichzelf moeten zorgen. Omdat westerse vrijwilligers bij een bezoek aan een dorp vaak veel belangstelling krijgen, is dat een mooie gelegenheid om te vertellen over basisprincipes van hygiëne, gebitsverzorging en het belang van schoon en voldoende drinkwater.
 

Onderwijs en training

Gezondheidswerkers en leerkrachten van scholen zijn belangrijke schakels in het doorgeven van kennis over gezondheidszorg. Door sleutelpersonen te onderwijzen en te trainen in het doorgeven van hun kennis, kan een veel grotere groep mensen bereikt worden, dan door alleen de vrijwilligers van Changing Lives.
 

Educatieve posters

Changing Lives heeft educatieve posters ontwikkeld en gesponsord. Via scholen en gemeenschapshuizen zullen die circa 10.000 mensen bereiken.