Educatieve posters

Worminfecties en slechte gebitten zijn grote problemen veel ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd zijn deze problemen met beperkte middelen goed te voorkomen. Mits je voldoende kennis hebt hier over. Handen wassen en tanden poetsen zijn hierin belangrijke maatregelen.

Om het les geven in deze onderwerpen te ondersteunen heeft Stichting Changing Lives vier educatieve posters gemaakt. De posters zijn op het ogenblik beschikbaar in het Engels en Bengaals. Voor het maken van de posters hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het materiaal van Fit for School.

150 sets van deze posters in het Bengaals zijn in mei 2012 verspreid over 54 scholen en sleutelpersonen voor een honderdtal self-help-goups. Via deze plekken zullen deze posters circa 10.000 mensen direct bereiken. En hopelijk zal de kennis er van nog veel meer mensen indirect bereiken.
Op verzoek zijn deze posters kosteloos verkrijgbaar via info@changinglives.nl voor niet commerciële doeleinden.

poster_handwashing poster_toothbrushing1_Bengali poster_toothbrushing2 poster_worm_life_cycle_Bengali