Medisch onderzoek en behandeling van schoolkinderen

Onderzoek van kinderen in Bangladesh

situatieschets
In 2010 en 2011 hebben Han en Corry Tan in het noord- en zuidwesten van Bangladesh Child Development Centers (CDC’s) bezocht. CDC’s zijn projecten waarin sponsors worden gezocht voor de kinderen uit de allerarmste gezinnen. Van dit sponsorgeld krijgen de kinderen scholing en 1x per dag een warme maaltijd. Deze maaltijd is voor veel van de kinderen de enige maaltijd die ze krijgen.
In afgelegen gebieden komen vrijwel geen dokters, en de mensen zijn zelf te arm om een dokter te betalen. Of zelfs maar een dag vrij te nemen om naar de dokter te gaan. Dus kinderen gaan alleen naar de dokter als ze ernstig ziek zijn, niet voor “kleine” problemen, laat staan preventief onderzoek.

onderzoek van kinderen
Ons is gevraagd of wij de kinderen in deze CDC’s wilden nakijken. Wij hebben in 2010 25 CDC’s bezocht en in totaal 1523 kinderen gezien. In 2011 hebben we 33 CDC’s bezocht en 2165 kinderen nagekeken. Veel voorkomende problemen waren slechte gebitten, wormen, te weinig drinken en huidinfecties. Helaas is gebrek aan kennis een groot probleem. Hopelijk kan de scholing op de CDC’s daar verandering in brengen.

training van gezondheidswerkers
Tegelijk hebben we “village doctors” en andere “health workers” mee laten kijken en werken. Die hebben we geleerd hoe je kinderen systematisch kan onderzoeken. Village doctors zijn gezondheidswerkers, die na een half jaar training een beperkt aantal ziektebeelden behandelen in de plattelandsgebieden.

In 2012 en 2013 was het onderzoeken van kinderen een kleiner onderdeel van ons bezoek aan Bangladesh.