Persoonlijk Ontwikkelingswerk

Stichting Changing Lives geeft zorg aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden.

Vrijwilligers die zelf aanwezig zijn in ontwikkelingslanden, zorgen er voor dat projectgelden of materialen op de juiste plek komen. Alle medewerkers van Changing Lives zijn vrijwilligers en betalen hun eigen onkosten. Donaties zijn daardoor voor 100% beschikbaar voor de projecten.